Vị trí tuyển dụng

Tham gia cùng chúng tôi và cùng khuấy đảo thị trường kinh doanh!

Hãy tham gia cùng chúng tôi, bạn sẽ có cơ hội học hỏi tuyệt vời, phát triển và trở thành một phần của đội ngũ xuất sắc.

Lập trình Odoo

5 vị trí đang tuyển
 • Lập trình Odoo
 • Kiểm tra chất lượng mã nguồn
 • Hỗ trợ lỗi kỹ thuật
 • Viết tài liệu kỹ thuật
Việt Nam
13/12/2023 08:43:51

Nhân viên kinh doanh

5 vị trí đang tuyển
 • Lập kế hoạch bán hàng
 • Thực hiện bán hàng
 • Chăm sóc khách hàng
 • Báo cáo bán hàng theo yêu cầu của quản lý
Việt Nam
03/02/2024 02:37:11

Quản lý dự án

2 vị trí đang tuyển
 • Lập kế hoạch dự án
 • Điều phối nhân sự dự án
 • Theo dỏi báo cáo dự án
Việt Nam
13/12/2023 08:44:05

Nhân viên nhân sự

2 vị trí đang tuyển
 • Tổ chức tuyển dụng nhân sự
 • Tổ chức đào tạo nhân sự
 • Xây dựng kế hoạch định biên nhân sự
Việt Nam
03/02/2024 02:37:14

Nhân viên kế toán

2 vị trí đang tuyển
 • Thu thập tất cả thông tin và ghi chép lại để lập báo cáo tài chính. 
 • Kiểm tra kỹ các khoản nghiệp vụ phát sinh và số dư cuối kỳ có trùng khớp với báo cáo chi tiết không.
 • Kiểm tra các số liệu và tiến hành đối chiếu giữa các đơn vị. 
 • Giải trình số liệu, hồ sơ theo yêu cầu từ cấp trên.
 • Theo dõi công nợ và quản lý công nợ toàn doanh nghiệp.
 • Lập bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, các báo cáo khác để tổng kết tình hình theo yêu cầu của cấp trên. 
 • Đề xuất các phương pháp giúp tối ưu được nguồn thu – chi của doanh nghiệp.
 • Tiến hành kiểm tra các chứng từ để xác minh nghiệp vụ.
 • Giữ bí mật thông tin để bảo vệ doanh nghiệp.
 • Thực hiện triển khai, xây dựng các thủ tục kế toán dựa trên các thủ tục hiện tại.
 • Nâng cao kỹ năng chuyên môn bằng cách tham gia các khóa đào tạo, đọc sách chuyên ngành, giữ các mối quan hệ tốt với mọi người.
 • Hoàn thành các nhiệm vụ khi được cấp trên giao phó.


Việt Nam
13/12/2023 08:43:54

Giám đốc

1 vị trí đang tuyển
Việt Nam
13/12/2023 08:43:48
Về chúng tôi

Về chúng tôi

Chúng tôi là một đội ngũ những con người đầy nhiệt huyết, có mục đích cải thiện cuộc sống của mọi người qua các sản phẩm đột phá. Chúng tôi xây dựng các sản phẩm tuyệt vời để giúp giải quyết các vấn đề cho doanh nghiệp của bạn.